Alsancak Team Series 2019

Alsancak Team Series 2019

Alsancak Team Series 2019

Alsancak Team Series 2019, Ku?adas?nda Atlantique Holiday Club sponsorlu?unda düzenlenecek olan iki günlük bir Tak?m yar??mas? organizasyonudur. 2 ki?ilik tak?mlar halinde online elemeleri geçerek finale kat?lmaya hak kazanan toplam 186 atletin birbirleriyle k?yas?ya mücadele edece?i bu organizasyon, atletlerin ve tüm spor spor severlerin bir araya gelerek e?lenceli vakit geçirmesini amaçlamaktad?r.

2017 y?l?ndan itibaren bu y?l 3.'sü düzenlenecek olan Alsancak Team Series her seviyeden sporcunun kat?l?m?na olanak sa?layan enternasyonel bir yar??mad?r.

Leave a comment
Related Blog
video image

By Husnu Erkek / In Alsancak Team Series

1 year ago / 0

Alsancak Team Series 2019, Ku?adas?nda Atlantique Holiday Club sponsorlu?unda düzenlenecek olan iki …

Read More
video image

By Husnu Erkek / In Alsancak Team Series

1 year ago / 0

EVENT BOARDAdaylar, kay?t ve ödeme esnas?nda, sistem taraf?ndan ödeme yapt?klar?na dair SMS ile bilg…

Read More

Card
Event Board TR